Voor flexibel én vast werk in promotie, hospitality, sales en merchandising
Privacy

Privacy

Dit is de privacyverklaring van de Brandwise, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09125472. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Brandwise.

Brandwise respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Brandwise.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Brandwise, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het personeelssysteem van Brandwise.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Brandwise. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Brandwise.

U heeft ten alle tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met op opnemen.

Bewaartermijn

Brandwise bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Brandwise. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Brandwise Group gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.